Silbot i TV

Social hjernetræning med Silbot

Hjernetræningen foregår via 16 forskellige spil, der hver især er udviklet til at aktivere hjernens mange funktioner. Silbot træner og stimulerer hjernens funktioner med bl.a. puslespil og talrækker og giver undervejs instrukser, motiverer og interagerer med de deltagende borgere. Med de 16 forskellige spil udvikler og øver Silbot hukommelsesmønstre, som borgerne med hjælp fra en underviser viderefører til brug i deres dagligdag. Silbot-træningen har således også motiverende, sociale og hverdagspositive effekter. Ved at borgerne trænes op til 8 personer samtidigt, skabes et socialt fællesskab mellem ligesindede deltagere. Et fællesskab hvor det er accepteret at drøfte hverdagsproblemer og udvikle nye mønstre og strategier for håndtering af problemerne. Som centerpunkt for træningen kan Silbot motivere, instruere og bibeholde fokusset hos borgerne. Silbot dømmer ingen og har aldrig en dårlig dag, hvilket sænker forventningerne og giver borgeren rum til at udforske egne evner i eget tempo. 

Rent praktisk består setuppet til hjernetræningen af en Silbot, en gulvplade, en TV-skærm og bevægelsescensor, en computer, 8 tablets samt 8 stole og 8 borde. Alt dette leverer og opsætter vi og samtidig står vi for at introducere den kommende underviser. Vi tilbyder både køb og leje af Silbot med det tilhørende setup, således vi kan imødekomme så mange behov som muligt.

Hvem har gavn af Silbot

De primære målgrupper for Silbot er borgere med begyndende til moderat demens, borgere med hukommelsesproblemer, pensionister og borgere i rehabiliteringsforløb.

Effekten af hjernetræning med Silbot

Hjernetræning med Silbot er blevet afprøvet og dokumenteret i bl.a. et 6 mdrs. forløb hos DemensHjørnet i Aarhus Kommune med udgangspunkt i en MoCA-analyse ved start og slut. Resultaterne er sammenholdt med en kontrolgruppe, der har deltaget i træning uden robot. Samtlige af de kognitive domæner i MoCA-testen er forbedret ift. kontrolgruppen. Borgerne har haft større effekt af holdundervisning end eneundervisning, hvilket formodes at skyldes, at den sociale interaktion mellem deltagerne skaber et godt læringsrum, sociale relationer og dermed større motivation for læring. Af øvrige resultater kan fremhæves:

  • 22% forbedret eksekutive funktioner
  • 20% forbedret sprogfunktion
  • 13% forbedret orienteringsevne

Kontakt os for en demonstrationsdag eller nærmere information

Vi hører meget gerne om, hvordan I faciliterer hjernetræning i dag, så vi kan blive klogere på, hvorledes Silbot på den mest værdifulde måde kan blive en del af jeres eksisterende kontekst. Vi mødes derfor hellere end gerne til en uforpligtende snak eller demonstrationsdag, hvor vi sammen kan afdække hvilke nye muligheder der er, og passer jer bedst.

Kontakt os på:
(+45) 2281 2212 eller send en mail på info@melvinrobotics.com

Se illustration af Silbot-setup

Vil du
udfordres af Silbot?

Så er du velkommen på Fåborgvej 15A 9220 Aalborg Øst, hvor Silbot står klar.